אופציות על מטבע חוץ – שוק פיננסי חדש בארה"ב

פורסם במקור בידיעות אחרונות באפריל 1983

המסחר באופציות מאפשר ליצואנים ויבואנים אשר משתתפים במיכרזים בינ"ל לבטח את עצמם בשער החליפין הרצוי להם, תוך סיכון מחיר האופציה בלבד

לפני כשלושה חודשים, בדצמבר 1982, נפתח בפילדלפיה שוק פיננסי חדש, בחסות שוק המניות של פילדלפיה, המאפשר מסחר באופציות על מטבע חוץ. שוק אופציות זה הצטרף לשווקי האופציות הקיימים זה מכבר המאפשרים מסחר באופציות על מניות, אופציות על שערי ריבית ואופציות על מוצרים עתידיים.

בשלב ראשון החל בבורסה זו המסחר באופציות על שער החליפין שבין הדולר האמריקני והלירה שטרלינג, ומיד לאחריו היו אמורות להתחיל להיסחר האופציות על שערי החליפין הבאים: דולר אמריקני/ מרק גרמני; דולר אמריקני/ פרנק שוויצרי; דולר אמריקני/ יאן יפני; ודולר אמריקי/ דולר קנדי.

כפי שנהוג בשאר השווקים הפיננסיים מסוג זה, למען הגדלת נפח השוק בכל סוג של חוזה, יוזמי השוק יצרו אחידות מסויימת בחוזי האופציות. ניתן לקנות ולמכור אופציות בכפולות, של 12,500 לירות שטרלינג, 62,500 מרקים גרמניים, 6,250,000 יאנים יפניים, 62,500 פרנקים שווצרים ו-50,000 דולרים קנדיים. חוזים אלה, שהם בעלי נפח בין 18,000 דולר ל-35,000 דולר מאפשרים גם לפירמות שאינן גדולות להשתמש בנייר פיננסי זה כביטוח. מחירי האופציה (הפרמיות) בשוק זה הם בין 250 דולר ל-1,500 דולר.

מהי אופציה?

אופציה היא חוזה בין שני צדדים בו הצד האחד, המוכר או כותב האופציה נותן את הזכות (את האופציה) לקונה, לקנות ממנו או למכור לו מטבע חוץ בשער חליפין מוסכם מראש, עד לתאריך מסויים, או רק ביום הפרעון. אופציה הנותנת זכות זו רק ביום הפירעון נקראת אופציה "אירופאית" ואופציה הנותנת זכות זו במשך התקופה, עד ליום הפרעון נראת אופציה "אמריקאית". יש לציין כי אין מחובת מחזיק האופציה לממשה, ולכן אין הוא יכול להפסיד לאחר שקנה את האופציה. לאופציה יש מחיר הנקרא פרמיה.

קיימות שני סוגי אופציות. אופציה "פוט" ואופציה "כל" אופציה "פוט" נותנת לבעל האופציה את הזכות למכור מטבע חוץ בשער חליפין מסגויים קבוע מראש, ואופציה "כל" נותנת לבעל האופציה את הזכות לקנות מטבע חוץ בשער החליפין הנקוב באופציה.

נביא דוגמא לאופציה היפוטטית מתחומנו: הדולר במונחי שקל. אופציה "פוט" כזו נכתבת כיום ולפי בקשת הקונה שער החליפין הנקוב באופציה הוא 50 שקל לדולר, ותאריך המימוש הוא שלושה חודשים מהיום. אם ביום המימוש מחיר הדולר הוא מעל לחמישים שקל, אזי בעל האופציה (למשל יצואן) ימכור את הדולרים בשוק חופשי ולא יממש את האופציה. ערך האופציה במקרה זה ביום המימוש הוא אפס. לעומת זאת אם ערך הדולר הוא פחו תמחמישים, למשל 45 שקל, אזי היצואן יממש את האופציה, דהיינו ימסור את הדולרים לכותב האופציה ויקבל תמורת כל דולר חמישים שקל.

במקרה האחרון ערך אופציה כזו הוא 5 שקלים כפול מספר הדולרים הנקובים בה. לכן באופציה "פוט" קיים אלמנט של ביטוח שער. תמורת פרמיה מקבל קונה האופציה חוזה שהוא ללא סיכונים להפסיד, רק סיכויים להרוויח.

אופציה "כל" בתנאים דומים, מקנה לבעל האופציה את הזכות לקנות את מספר הדולרים הנקוב באופציה במחיר של חמישים שקל. באם ערך הדולר הוא מעל 50 שקל, אזי בעל האופציה יממש את זכותו, ואם מחיר הדולר נמוך מחמישים שקל, אזי בעל האופציה לא יממשה וכך גם לא יפסיד (פרט למחיר הפרמיה אותו שילם מראש).

המחיר היומי של האופציה מושפע מהגורמים המפורטים בטור הראשון של טבלה 1. בשני הטורים הבאים מובא אופן ההשפעה של גורמים אלה. מחירי האופציות הנסחרות עתה בשוק האופציות בפילדלפיה לפי גודל החוזים הנקובים לעיל הם בין 250 דולר ל-1,500 דולר. יש לציין שמחירי האופציה הם מחירים הוגנים (אקטוארים).

השימושים באופציות

כפי שהוסבר לעיל, מצויה עתה דרך (בנוסף לדרך הקיימת של שוק עתידני למטבע חוץ), בעזרתה יכולים היצואים והיבואנים לבטח עצמם כנגד סיכוני מטבע. במקרה של קניית אופציה הקונה משאיר לעצמו סיכוי רווח באם שער החליפין נע לכיוון הרצוי לו, ואין לו סיכוני הפסד במקרה ההפוך (פרט למחיר הביטוח).

על יצואנים המקבלים מטבע חוץ אירופאי בעתיד ומעוניינים בדולרים, לקנות "כל" על הדולר, בשער החליפין הרצוי להם, וכך אם ערכו יעלה, הם עדיין יוכלו לקבלו במחיר הנקוב באופציה. על יבואנים הזקוקים למטבע אירופי בתאריך עתידי והם בעלי דולרים, לקנות "פוט" על הדולר בשער החליפין הרצוי להם, דהיינו אם ערך הדולר ירד הם עדיין יקבלו את הערך הנקוב באופציה.

הגורמים המשפיעים על מחירי האופציות לקניית ומכירת מטבע חוץ

הגורם ההשפעה על מחיר אופציה "פוט" ההשפעה על מחיר אופציה "כל"
עלית שער החליפין היומי ירידת מחיר עליית מחיר
עלית שער החליפין הנקוב באופציה (מחיר המימוש) עלית מחיר ירידת מחיר
שער הריבית המקומי ירידת מחיר עליית מחיר
שער הריבית בחו"ל עלית מחיר ירידת מחיר
עלות אורך הזמן עלית מחיר עלית מחיר
עלית תנודות המטבע (השונות) עלית מחיר עלית מחיר
Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn