פיחות ריאלי עדיף על היטל יבוא ותמריצי יצוא

פורסם לראשונה בידיעות אחרונות בתאריך 21.06.1983

מדיניות האטת הפיחותים של האוצר לא הצליחה לבלום את האינפלציה, אך גרמה להגדלת הגרעון במאזן התשלומים | כדי לתקן את העיוותים החליט האוצר לייקר את הדולר ליוצאים לחוץ-לארץ (היטל נסיעות) וליבואנים (חובת ההפקדה) ובמקביל להעניק פיצוי ליצואנים בצורת ביטוח שער | הצעדים פוגעים בנכסים פיננסיים צמודי דולר של הציבור

בתקופה האחרונה החל משרד האוצר לייקר את הדולר ליבואנים (חובת ההפקדה) וליוצאים לחו"ל (היטל נסיעות), ובו זמנית הוא מעניק פיצוי ליצואנים על המחיר הזול של הדולר בצורת ביטוח שער. במשק המודרני קיים מנגנון אוטומטי, הנקרא פיחות, המבצע משימות אלה של ייקור היבוא והגדלת הפיצוי ליצואנים ללא הקצאת משאבים מיוחדים (כגון מנגנוני גביה וחלוקה) לצורך כך. ההבדל העיקרי בין פיחות, לבין מנגנוני הגביה והחלוקה, הוא שפיחות אינו פוגע בכוח הקנייה של הנכסים הפיננסיים הצמודים לדולר שבידי הציבור ואילו שורת המיסים והסובסידיות למיניהן אכן מורידה את כוח הקניה של חסכון זה שבידי הציבור.

הפקידים מחליטים

מדיניותו המוצהרת של האוצר בתשעת החודשים האחרונים הייתה האטת הפיחותים מצד אחד, ואי פגיעה בנכסים הפיננסיים שבידי הציבור המבטאים חיסכון שעליו כבר שולם מס הכנסה. באחרונה נקט האוצר בשורה של צעדים כלכליים המנוגדים למדיניות מוצהרת זו, לאחר שנוכח כנראה כי המדיניות הכלכלית שלו לא הביאה להורדה ברמת האינפלציה (ראה טבלה) ולעומת זאת העלתה את הגרעון בחשבון השוטף שבמאזן התשלומים בצורה משמעותית.

בין הצעדים הבולטים עליהם החליט האוצר: חובת הפקדה על יבוא של 300 מוצרים נבחרים, והיטל נסיעות בשיעור של 55 דולר לערך.

ההשפעה של צעדים כלכליים אלה דומה מאוד להשפעה של פיחות, אך פיחות היה עדיף מנקיטת צעדים אלו מהסיבות הבאות:

  • פיחות מייקר את כל מוצרי היבוא באותו שיעור וללא אפליה ואילו האוצר ייקר אך ורק 300 מוצרים שאינו חפץ ביקרם. וכך מחליטים עתה פקידי האוצר מה עלינו ליבוא ומה לא, ואין הם משאירים החלטה זו בידי המשק החופשי. צעד זה מבטל את אחד ההישגים החשובים של המהפך הכלכלי של 1977 שהביא לאיחוד שערים ולליברליזציה ביבוא.

תורים ועוגמת נפש

  • מס הנסיעות הקבוע בשיעור של 55 דולר מוטל בצורה שווה על היוצאים לחו"ל לטיולים זולים ועל אלו היוצאים לטיולים יקרים. המס היעיל במקרה זה הוא מס נסיעות הפרופורציוני להוצאה של מטבע החוץ הכרוכה בטיול שכזה. באם יטילו מס על מחיר הכרטיס ניתן יהיה בקלות לעקוף אותו על ידי טיסה ראשונית ליעד קרוב. לכן שוב הדרך היחידה להטיל מס פרופורציונלי להוצאה של מטבע חוץ הוא על ידי פיחות המטבע הישראלי.
  • הפיחות ישחרר משאבים המופנים עתה לצרכי גביה וחלוקת המיסים. הפיחות יפטור את הבנקים מגביית מס הנסיעות שיבוטל, וישחרר את הציבור מעמידה ארוכה בתורים לצורך תשלום מס זה ומעגמת הנפש הנגרמת בגינם.

הפיחות ישחרר את פקידי האוצר לגבות את ההפקדות על היבוא וכן מהצורך בתשלומי ביטוח השער המפצים את היצואנים בשל פיגור הפיחותים אחר עליית מדד המחירים לצרכן (ראה טבלה).

זול ויעיל יותר

  • פיחות אכן לא יפגע בנכסים הפיננסים לדולר שבידי הציבור. היום כאשר מחירי מוצרי היבוא שמוטל עליהם חובת הפקדות היבוא, עולים בערך ב-15%, והמחירים בארץ של המוצרים שאנו מייצאים עולים בשיעור דומה במונחים דולריים בעקבות ביטוח השער, יורד כוח הקנייה של הנכסים הפיננסיים הצמודים לדולר באותו שיעור. דבר המנוגד לעמדתו המוצהרת של האוצר.

לסיכום, ניתן לומר, שפיחות המטבע הישראלי היה משיג את אותם היעדים שאמורים צעדי המדיניות הכלכלית האחרונה להשיג, בזול יותר ובצורה יעילה יותר.

הפיגור בפיחות השקל בהשוואה למדד המחירים

החודש

שיעור עליית מדד המחירים לצרכן (באחוזים)

שיעור פיחות השקל ביחס לדולר (באחוזים)

ספטמבר – 82

7.6

6.8

אוקטובר – 82

8.4

3.4

נובמבר – 82

6.5

5.1

דצמבר – 82

5.5

5.2

ינואר – 83

8.5

5.6

פברואר – 83

6.1

5.9

מרץ – 83

5.6

5.2

אפריל – 83

13.3

5.7

מצטבר

80.5

51.8

פיגור שיעור הפיחות ביחס למדד בתקופה זו = 18.9% =

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn