פיחות ריאלי עדיף על היטל יבוא ותמריצי יצוא

פורסם לראשונה בידיעות אחרונות בתאריך 21.06.1983

מדיניות האטת הפיחותים של האוצר לא הצליחה לבלום את האינפלציה, אך גרמה להגדלת הגרעון במאזן התשלומים | כדי לתקן את העיוותים החליט האוצר לייקר את הדולר ליוצאים לחוץ-לארץ (היטל נסיעות) וליבואנים (חובת ההפקדה) ובמקביל להעניק פיצוי ליצואנים בצורת ביטוח שער | הצעדים פוגעים בנכסים פיננסיים צמודי דולר של הציבור

בתקופה האחרונה החל משרד האוצר לייקר את הדולר ליבואנים (חובת ההפקדה) וליוצאים לחו"ל (היטל נסיעות), ובו זמנית הוא מעניק פיצוי ליצואנים על המחיר הזול של הדולר בצורת ביטוח שער. במשק המודרני קיים מנגנון אוטומטי, הנקרא פיחות, המבצע משימות אלה של ייקור היבוא והגדלת הפיצוי ליצואנים ללא הקצאת משאבים מיוחדים (כגון מנגנוני גביה וחלוקה) לצורך כך. ההבדל העיקרי בין פיחות, לבין מנגנוני הגביה והחלוקה, הוא שפיחות אינו פוגע בכוח הקנייה של הנכסים הפיננסיים הצמודים לדולר שבידי הציבור ואילו שורת המיסים והסובסידיות למיניהן אכן מורידה את כוח הקניה של חסכון זה שבידי הציבור.

המשך לקרוא

עכשיו הזמן להשתלב בסחר החופשי העולמי

פורסם לראשונה במגזין ממון בתאריך 14.01.1986

הורדה הדרגתית של מכסים וביטול מדיניות של מכסות יבוא ורשיונות, עולה בקנה אחד עם מדיניות הממשלה להקטנת האינפלציה | מכסים, הגבלות על היבוא ומדיניות של סובסידיות ליצוא גורמים לעיוותים ולהקצאה לא יעילה של גורמי הייצור | השגשוג הכלכלי השורר כיום בעולם, מספק לישראל הזדמנות להשתלב במגמה העולמית של פתיחת המדיניות לסחר חופשי – ורצוי לא להחמיצה

מספר גורמים שחברו יחדיו בשנה האחרונה, יוצרים הזדמנות פז לחסל עיוותים במשק הישראלי הנגרמים עקב ההגבלות השונות על הסחר הבינלאומי.

המשך לקרוא

ביטוח שער ליצואנים – אליה וקוץ בה

פורסם לראשונה ב18 לאוקטובר 1982 

בשבועות האחרונים הכריזו בנק ישראל והאוצר על תוכנית להאטת פיחותים מחד, ולהגדלת תקציב ביטוח השער ליצואנים מאידך. למטרה זו הוחלט להקציב סכום השווה ל-270 מיליון דולר, בתקציב 1983-84 – סכום הכפול מתקציב שנה זו.

מטרת ביטוח השער היא להבטיח ליצואן שהתייקרות ערך המוסף שלו לא תהיה גדולה משיעורי הפיחותים פלוס עליית מחירי חו"ל באותה תקופה. אי לכך משמש עתה ביטוח השער מכשיר בידי הממשלה, המאפשר לה להפריד בין מדיניות הפיחותים לאי הורדת רווחיות הייצוא, הייצור לייצוא והתקבולים במטבע חוץ תמורת הייצוא.

המשך לקרוא