שולמן ישלם

ההחלטה להגן על המחזיקים במניות הבנקים ולהביח להם 85 אחוז מהערך הדולרי של מניותיהם תבוא על חשבון הציבור הרחב שלא השקיע במניות | כשם שבעלי מניות הבנקים לא שיתפו את כלל הציבור בריווחיהם אין הצדקה לשתף את הציבור בהפסדיהם | יותר הגיוני היה להבטיח את  הערך הדולרי של המניות ביום קנייתן

העקרון הבסיס ביותר עליו עומדת כל תורת הכלכלה הוא עקרון המחסור. אילו היינו חיים בגן עדן (ולא בגן עדן של שוטים) היינו יכולים לצרוך כראות עינינו ולא היה מקום לקיום תורת הכלכלה. אולם במציאות המקורות העומדים לרשותנו מוגבלים ולא ניתן ליצור יש מאין.

המשך לקרוא